اعضای هیت علمی دانشکده بهداشت

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی

محمد اصغری جعفرآبادی

آمار زیستی و اپیدمیولوژی استاد m.asghari862@gmail.com 3340308

احمد اصل هاشمی

بهداشت محیط مربی aslhashemi@tbzmed.ac.ir 09149015459

حسن اصلانی

بهداشت محیط استادیار

حمید اله وردی پور

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت استاد allahverdipourh@tbzmed.ac.ir 33340309

فاطمه باختری اقدم

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت استادیار bakhtari5@yahoo.com 3357582

حسن تقی پور

بهداشت محیط استاد taghipour@tbzmed.ac.ir 33357582

توحید جعفری کوشکی

آمار زیستی و اپیدمیولوژی استادیار tjkoshki@tbzmed.ac.ir

زینب جوادی والا

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت استادیار zjavadivala791@gmail.com

لیلا جهانگیری

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشیار jahangiryl@tbzmed.ac.ir 3357582

رضا دهقانزاده ریحانی

بهداشت محیط استاد R_dehghanzadeh@yahoo.com 33357582

ایمان دیانت

بهداشت حرفه ای استاد im_dianat@yahoo.com 3357582

یحیی رسول زاده

بهداشت حرفه ای استاد rasoulzadehy@yahoo.com 3357582

پروین سربخش اسکندر

آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشیار p.sarbakhsh@gmail.com 3357582

محمد شاکر خطیبی

بهداشت محیط استاد shakerkhatibim@tbzmed.ac.ir 3357582

عبدالرضا شقاقی

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت استاد shaghaghir@tbzmed.ac.ir 3357582

بهجت شکروش القو

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت استادیار shokrvash@tbzmed.ac.ir 3357582

همایون صادقی بازرگانی

آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشیار homayoun.sadeghi@gmail.com 3340308

عبدالرسول صفائیان

آمار زیستی و اپیدمیولوژی مربی safaiyana@tbzmed.ac.ir 3357582

غلامحسین صفری

بهداشت محیط استادیار

شمس الدین علیزاده

بهداشت حرفه ای دانشیار

اکبر غلامپور

بهداشت محیط دانشیار ak.golampour@gmail.com 33357582

احمد کوشا

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت استاد koushaa@tbzmed.ac.ir 3357582

ندا گیلانی

آمار زیستی و اپیدمیولوژی استادیار

اصغر محمد پور اصل

آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشیار

دکتر یوسف محمدیان

بهداشت حرفه ای استادیار mohammadiany@tbzmed.ac.ir

دکتر غلامرضا مرادی

بهداشت حرفه ای استادیار moradig@tbzmed.ac.ir

محمد مسافری

بهداشت محیط استاد mosaferim@tbzmed.ac.ir 3355952

حسين مطلبی

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشیار matlabih@tbzmed.ac.ir 3357581

سعید موسوی

آمار زیستی و اپیدمیولوژی استادیار

حیدر ندریان

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشیار

جلیل نظری

بهداشت حرفه ای دانشیار nazarij@tbzmed.ac.ir 3357582