تاریخچه، معرفی و استراتژی گروه بهداشت حرفه ای

 

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت علوم پزشکی تبریز در سال 1388 فعالیت خویش را با راه اندازی مقطع کارشناسی پیوسته آغاز نمود. ماموریت این گروه مشارکت علمی و عملی موثر در تامین، حفظ و ارتقاء سلامت نیروی کار در سطح ملی و توسعه دانش بهداشت حرفه ای در سطح منطقه ای و بین المللی از طریق تربیت دانش آموختگانی کارآمد و تولید علم و نیز ارائه خدمات به سازمان ها، صنایع و واحدهای تولیدی می باشد. در حاضر این گروه آموزشی در سه رشته مهندسی بهداشت حرفه ای در مقاطع کارشناسی و ارشد، رشته ارگونومی در مقاطع کارشناسی ارشد و PhD و رشته مدیریت HSE در مقطع ارشد (به صورت مشترک با گروه مهندسی بهداشت محیط) دانشجو تربیت می کند.

ارزش­های سازمانی گروه

همه اعضای این گروه معتقد هستند که با انجام کار تیمی، حفظ احترام متقابل، ارتباط دوستانه و اثربخش با همدیگر و نیز با دانشجویان، پرهیز از هرگونه تبعیض در فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی، هر آنچه در توان داشته در آموزش فراگیران بکار گرفته و همچنین با احترام به اصول مدیریتی گروه در پیشبرد اهداف گروه مشارکت و همکاری نمایند.

چشم انداز

در سال 1404 گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای به عنوان یک گروه شایسته، سرآمد و قطب علمی-آموزشی در منطقه در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص در مقاطع کارشناسی ارشد و Ph.D رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و گرایش های مرتبط با آن فعالیت می نماید.