برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

تاریخچه، معرفی و استراتژی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

معرفی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

 

گروه اموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت در سال ١٣٦٨ به عنوان بخشی از گروه بهداشت عمومی و مدیریت خدمات بهداشتی در دانشکده بهداشت و تغذیه تشکیل گردید. نام این بخش در سال ١٣٨٩ پس از تصویب آن به عوان یک گروه آموزشی  مستقل به گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تغییر یافت. هدف نهایی این گروه بکار گیری بهترین شیوه های آموزشی جهت کمک به جوامع محلی و بین المللی در اتخاذ شیوه زندگی سالم می باشد. در این گروه  آموزشی ما خود را به ادغام رویکرد مبتنی بر شواهد علمی در فرآیندهای تدریس و یادگیری متعهد می دانیم تا از این طریق دانش آموختگان در آینده شغلی خود عملکرد موفقی داشته باشند. در این گروه دوره های تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دررشته های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و سلامت سالمندی علاوه بر دوره های عمومی در مقطع کارشناسی رشته بهداشت عمومی ارائه می گردد. بیشتر دوره های تحصیلی گروه  در مهرماه و برخی نیز در بهمن ماه هر سال شروع می گردند. در دوره های تحصیلات تکمیلی گروه برای هر دانشجویک استاد راهنما در نظر گرفته می شود که راهنمایی علمی دانشجو را در طرح پژوهشی مربوط به پایان نامه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی به عهده می گیرد. همچنین حداقل یک نفر استاد مشاور نیز جهت ارائه کمک و راهنمایی کلی دانشجو در طرح پژوهشی مربوط به پایان نامه تحصیلی تعیین می گردد. برنامه آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در این گروه آموزشی ترکیبی از دروس نظری و انجام یک طرح پژوهشی مستقل با هدایت اساتید راهنما می باشد. در پایان هر دوره تحصیلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشجو باید پایان نامه ای را بر اساس طرح پژوهشی اجرا شده تدوین و در یک جلسه حضوری از آن دفاع  نماید. دانشجویانی که برای تحصیل در مقطع دکتری تخصصی پذیرفته می شوند در دو سال اول تحصیل دانشجوی رسمی دوره دکتری تخصصی محسوب نمی شوند و ادامه تحصیل آنان به عنوان دانشجوی مقطع دکتری تخصصی به موفقیت آنان در آزمون جامع که ترکیبی از آزمون کتبی و شفاهی برای بررسی صاحیت علمی دانشجو برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی است بستگی خواهد داشت.

                                                                               

  • ویرایش شده
  • توسط حسین خیری