برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دفتر توسعه آموزش (EDO)دفتر توسعه آموزش (EDO)


آموزش فعاليتي است هدف دار و از پيش تعيين شده که هدف آن فراهم نمودن فرصتها و موقعيت هايي است که امر يادگيري را تسريع مي کند. امروزه آموزش به عنوان يكي از مكانيزم هاي اصلي توسعه منابع انساني در حوزه سازمان ها و مراکز آموزشی مورد توجه بسياري از صاحبنظران و مسئولين و مديران  آموزش قرار گرفته است. آنچه بويژه در سازمانها و فضاهای آموزشی بزرگ از اهميت فراواني برخوردار  است جهت گيري فعاليت هاي آموزشي به سمت ديدگاه هاي سيستمي و نگرش هاي استراتژيك مي باشد كه ضرورت آن با توجه به شرايط نوين جهاني، فن آوريهاي پيچيده، سرمايه دانش و تغيير در مشاغل دو چندان مي نمايد. تلفيق و تمركز نگرش سيستمي و جهت گيري استراتژيك با كاركردهاي اصلي سياست گذاري، برنامه ريزي و اجرا و ارزشيابي آموزشي، چرخه آموزش در سازمانهای آموزشی را هدفمند، عقلايي، پويا و انعطاف پذير مي نمايد .

  • ویرایش شده
  • توسط حسین خیری