برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده بهداشتFaculty of Health

فهرست اصلیتبریز -خیابان گلگشت -خیابان عطار نیشاپوری -دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت

شماره تماس: 83-04133357581