برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

برنامه های کلاسی و آموزشی

برنامه هفتگی  گروههای آموزشی

گروه آموزش بهداشت و ارتقاءسلامت
کارشناسی بهداشت عمومی ترم دوم
کارشناسی بهداشت عمومی ترم چهارم
کارشناسی بهداشت عمومی ترم شش

ارشد آموزش بهداشت
ارشد سلامت سالمندی
آموزش جامعه نگر
دکترای آموزش بهداشت  
دکتری سالمند شناسی

 گروه آمار و اپیدمیولوژی
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
کارشناسی ارشد امار زیستی
کارشناسی ارشد
سلامت و ترافیک

گروه مهندسی بهداشت محیط
کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ترم دوم
کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ترم چهارم
کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ترم ششم
کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت محیط
کارشناسی ارشد
مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست
 کارشناسی ارشد  مهندسی بهداشت محیط -مدیریت پسماند
دکتری مهندسی بهداشت محیط
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
کارشناسی ارشد ارگونومی
دکتری ارگونومی

 
  • ویرایش شده
  • توسط حسین خیری