برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

آرشیو جلسات دفاع

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

(350)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

چهارشنبه 11 دي 1398
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

(231)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

سه شنبه 3 دي 1398
جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه

(243)

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

دوشنبه 25 آذر 1398
جلسات دفاع

جلسات دفاع

(200)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدآموزش جامعه نگر

يکشنبه 17 شهريور 1398
جلسات دفاع

جلسات دفاع

(81)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته اپیدمیولوژی

يکشنبه 17 شهريور 1398
جلسات دفاع

جلسات دفاع

(81)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدآموزش جامعه نگر

پنجشنبه 7 شهريور 1398
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

(94)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

شنبه 2 شهريور 1398
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

(105)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

سه شنبه 25 تير 1398
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

(119)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

شنبه 15 تير 1398
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

(110)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

يکشنبه 2 تير 1398