برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
تاریخ : دوشنبه 20 ارديبهشت 1395
کد 163

برگزاری کارگاه

Aligning Theories and Model of Health Behavior with Health Promotion and Disease Prevention Interventions

هم تراز کردن تئوریها و مدل ارتقاء سلامت با ارتقا سلامت و مداخلات پیشگیری بیماریها" در مورخه 19/2/95 از ساعت 9 لغایت 13 با حضور شرکت کنندگان در سالن اصلی مرکز مطالعات علوم و آموزش پزشکی توسط دانشکده بهداشت برگزار گردید کارگاه با معرفی شرکت کنندگان و ارائه شرح کوتاهی از زمینه و فعالیت های تحصیلی آغاز و سپس با معرفی اهداف و اهمیت کارگاه توسط سرکار خانم دکتر بازرگان استاد مدعو از دانشگاه چالزر

کارگاه

Aligning Theories and Model of Health Behavior with Health Promotion and Disease Prevention Interventions

 "هم تراز کردن تئوریها و مدل ارتقاء سلامت با ارتقا سلامت و مداخلات پیشگیری بیماریها" در مورخه 19/2/95 از ساعت 9 لغایت 13 با حضور شرکت کنندگان در سالن اصلی مرکز مطالعات علوم و آموزش پزشکی توسط دانشکده بهداشت برگزار گردید کارگاه با معرفی شرکت کنندگان و ارائه شرح کوتاهی از زمینه و فعالیت های تحصیلی آغاز و سپس با معرفی اهداف و اهمیت کارگاه توسط سرکار خانم دکتر بازرگان استاد مدعو از دانشگاه چالزر.درو آمریکا ادامه یافت در ابتدا مقدمه ای بر تعریف سلامتی و پرسش و پاسخ از شرکت کنندگان پیراموان سلامتی بعمل آمده و در ادامه خانم دکتر بازرگان به اهمیت تئوریهای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت و کارگروهی پیرامون مطالب ارائه شده پرداخت. پس از اتمام مطالب ارائه شده جناب آقای دکتر اله وردی پور رئیس دانشکده بهداشت از اهمیت تشکیل کارگاه و پربار بودن مطالب ارائه گردیده توسط خانم دکتر بازرگان تشکر و قدردانی نمودند در ادامه شرکت کنندگان با مطرح نمودن سوالاتی پیرامون موضوعات ارائه شده از خانم دکتر پرداختند. در خاتمه جناب آقای دکتر شقاقی مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشکده بهداشت به جمع بندی مطالب پرداخته و از حضور اساتید و دانشجویان شرکت کننده در کارگاه مذکور تشکر و قدردانی نمودند.

 

روابط عمومی دانشکده