برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
تاریخ : دوشنبه 27 ارديبهشت 1395
کد 167

ثبت اختراع

آقای نادر تقی پور دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

آقای نادر تقی پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بهداشت محیط زیر نظر آقای دکتر محمد مسافری عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت موفق شده اند اختراعی با عنوان" الکتروبیوراکتور غشایی مستغرق با پیش تصفیه بی هوازی حاوی الکترود آند" ثبت نمایند

 

تبریک ثبت اختراع آقای نادر تقی پور دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

آقای نادر تقی پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بهداشت محیط زیر نظر آقای دکتر محمد مسافری عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت موفق شده اند اختراعی با عنوان"  الکتروبیوراکتور غشایی مستغرق با پیش تصفیه بی هوازی حاوی الکترود آند" ثبت نمایند ضمن تبریک این اختراع  توفیق روز افزون این عزیزان را در تمامی مراحل زندگی و در راه کسب علم و دانش از درگاه باری تعالی خواستاریم.

این ثبت اختراع حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد آقای تقی پور در زمینه تصفیه فاضلاب می باشد.