برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده بهداشتFaculty of Health

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 14 تير 1395
کد 180

برگزاری جلسه

تشریحی بسته های تحوا و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با حضور دکتر حنایی در دانشکده بهداشت

جلسه تشریح بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با هدف عملیاتی نمودن این بسته و استفاده از پتانسیل کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده بهداشت در مورخ 13/4/95 با حضور قائم مقام محترم معاون آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر حنایی برگزار گردید

برگزاری جلسه تشریحی بسته های تحوا و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با حضور دکتر حنایی در دانشکده بهداشت

جلسه تشریح بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با هدف عملیاتی نمودن این بسته و استفاده از پتانسیل کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده بهداشت در مورخ 13/4/95 با حضور قائم مقام محترم معاون آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر حنایی برگزار گردید. در این جلسه محتوی، اهمیت و نحوه اجرای بسته های یازده گانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برای اعضای شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده بهداشت توسط آقای دکتر حنایی تشریح گردید و به سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ داده شد. ایشان تاکید داشتند که عملیاتی نمودن این بسته ها از نظر کسب امتیاز و تخصیص بودجه برای دانشگاه اهمیت فراوانی دارد.

ریاست دانشکده بهداشت جناب آقای دکتر حمید اله وردی پور نیز بر لزوم اجرای این بسته ها با همکاری کلیه مدیران گروه و اعضای هیأت علمی تاکید نموده و اظهار داشتند که لازم است از تک تک همکاران هیأت علمی در اجرای بسته های یازده گانه استفاده گردد.