برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
تاریخ : شنبه 2 مرداد 1395
کد 184

گزارش نشست کارگروه توسعه علوم زیست محیطی– حفظ اکوسیستم‌های آبی

با اعضاء محترم هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته‌ی مهندسی بهداشت محیط

جلسه کارگروه توسعه علوم زیست محیطی- اکوسیستم‌های آبی روز سه شنبه مورخ 30/4/1395 از ساعت 10 الی 13 در محل شورای گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت .....

جلسه کارگروه توسعه علوم زیست محیطی- اکوسیستم‌های آبی روز سه شنبه مورخ 30/4/1395 از ساعت 10 الی 13 در محل شورای گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت با حضور جناب آقایان دکتر علیرضا مصداقی نیا، دکتر محمد ملکوتیان، دکتر امیرحسین محوی، دکتر کاظم ندافی، دکتر نعمت اله جعفرزاده (ریاست و اعضاء محترم هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته‌ی مهندسی بهداشت محیط)، جناب آقای دکتر اصلان آبادی (معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز) و از اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت شامل آقایان دکتر اله وردی پور (رئیس دانشکده بهداشت)، دکتر مسافری، دکتر تقی‌پور، دکتر دهقانزاده، دکتر شقاقی، دکتر خطیبی، دکتر صفری، دکتر اصلانی و مهندس هاشمی، دکتر آقاپور (هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)، دکتر حسین زادگان (هئیت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه)، دکتر رحمانی (هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل)، برگزار گردید. در این جلسه پس از خیر مقدم ریاست محترم دانشکده و معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، آقای دکتر دهقانزاده دبیر کارگروه گزارشی از اقدامات صورت گرفته تا این مقطع زمانی توسط کارگروه را ارایه کردند. سپس سیاست‌ها و اهداف کارگروه توسط مدعوین محترم مورد بحث قرار گرفت و حضار نظرات و پیشنهادات خود را در جهت ادامه روند کار و ارتقای کیفی فعالیت ها در خصوص کارگروه توسعه علوم زیست محیطی اکوسیستم‌های آبی ارایه کردند و سپس در خصوص اقدامات آتی تصمیم گیری شد.