برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
تاریخ : پنجشنبه 30 فروردين 1397
کد 346

ثبت اختراع توسط دکتر رضا دهقان زاده ریحانی وسیده مریم سید موسوی

ثبت اختراع "فرایند کاتالیز شده با کربن فعال (ACCO) برای نابودی کلروفیل a و کاهش کربن آلی محلول (DOC) از منابع آبی اتروفیک" توسط دکتر رضا دهقان زاده ریحانی
ثبت اختراع  "فرایند کاتالیز شده با کربن فعال (ACCO) برای نابودی کلروفیل a و کاهش کربن آلی محلول (DOC) از منابع آبی اتروفیک" توسط دکتر رضا دهقان زاده ریحانی وسیده مریم سید موسوی

 

روابط عمومی دانشکده بهداشت؛  ضمن تبریک به آقای دکتر رضا دهقان زاده ریحانی عضو محترم هیأنت علمی دانشکده بهداشت برای ثبت اختراع ارزشمند با عنوان"فرایند کاتالیز شده با کربن فعال (ACCO) برای نابودی کلروفیل a و کاهش کربن آلی محلول (DOC) از منابع آبی اتروفیک" و جامعه دانشگاهی، توفیق روز افزون ایشان را در تمامی مراحل زندگی و در راه کسب علم و دانش از درگاه باری تعالی خواستاریم.
 شایان ذکر است؛
ا- مقصود اختراع :(OBJECT OF THE INVENTION)
ارائه فرآیند اکسیداسیون پیشرفته به منظور حذف متابولیتهای جلبکی و مواد آلی طبیعی از آب شرب با هدف کاهش تشکیل ترکیبات جانبی ناشی از کلرزنی آب و به حداقل رساندن هزینه‌های ساخت و بهره برداری از طریق ادغام دو فرایند اکسیداسیون و جذب.
2- برجستگی‌های تکنیکی اختراع    :(FEATURES OF THE INVENTION)
تولید رادیکال‌های هیدروکسیل ˚OH با قدرت اکسیداسیون بالا در یک فرآیند توأم اکسیداسیون و جذب و با هدف حذف مواد آلی، غیرفعال سازی و تخریب جبلکها، حذف کلروفیل a، کدورت و رنگ آب و حذف پیش سازهای مواد سرطانزای ناشی از کلرزنی آب
3- زمینه فنی اظهارنامه اختراع  :(FIELD OF APPLICATION)
این فرآیند بعنوان یک فرآیند اکسیداسیون پیشرفته و جذب در تصفیه خانه های آب شرب برای حذف و کاهش جلبک ها و متابولیت های آن و حذف مواد پیش ساز ترکیبات سرطانزای ناشی از کلرزنی آب می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
4- پیشنهاد جایگزین :(ALTERNATIVE IF APPROPRIATE)
این فرآیند جایگزین مناسب برای پیش کلریناسیون آب در تصفیه خانه آب هست که هم مانع تشکیل ترکیبات سرطانزای تریهالومتان‌ها میگردد و هم با حذف مواد آلی، رنگ و عوامل مولد طعم و بوی ناشی از حضور جلبکها میگردد. همچنین فرایند پیشرفته پیش تصفیه هیبریدی ازن کاتالیز شده با کربن فعال جایگزین بهتری برای فرآیندهای مجزای ازناسیون و جذب با کربن فعال می‌باشد
.