برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1398
کد 492

کسب عنوان قهرمانی

کسب عنوان قهرمانی مسابقات پینگ پنگکسب عنوان قهرمانی مسابقات پینگ پنگ کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریزو خدمات بهداشتی درمانی استان آذر بایجان شرقی توسط برادر ارجمند آقای عباس حسن بیگلو خدمت ایشان و اساتید و کارکنان دانشکده تبریک عرض می نماییم.