کارگاه

کارگاه حضوری ارزیابی و مدیریت ریسک

انتصاب

انتصاب

افتخار

تبدیل مرکز تحقیقات ترافیک به انستیتو سلامت و ایمنی ترافیک

افتخار

تاسیس گروه آموزشی سلامت سالمندشناسی

جلسه

جلسه مجمع رؤسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

  ثبت اختراع توسط دکتر رضا دهقان زاده ریحانی وسیده مریم سید موسوی

  ثبت اختراع "فرایند کاتالیز شده با کربن فعال (ACCO) برای نابودی کلروفیل a و کاهش کربن آلی محلول (DOC) از منابع آبی اتروفیک" توسط دکتر رضا دهقان زاده ریحانی

  لوح سپاس

  تبریک دریافت لو ح سپاس

  آقای نادر تقی پور دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

  آقای نادر تقی پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بهداشت محیط زیر نظر آقای دکتر محمد مسافری عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت موفق شده اند اختراعی با عنوان" الکتروبیوراکتور غشایی مستغرق با پیش تصفیه بی هوازی حاوی الکترود آند" ثبت نمایند

  جناب آقای دکتر ایمان دیانت عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

  تبریک به مناسبت انتخاب شایسته استاد نمونه در نهمین جشنواره شهید مطهری

   انتصاب

   انتصاب جناب آقای دکتر حسین مطلبی

   انتصاب

   انتصاب سرکار خانم دکتر جوادی

   انتصاب

   انتصاب دکتر دیانت

   تبریک انتصاب

   تبریک انتصاب

   تبریک انتصاب

   تبریک انتصاب

    Aligning Theories and Model of Health Behavior with Health Promotion and Disease Prevention Interventions

    هم تراز کردن تئوریها و مدل ارتقاء سلامت با ارتقا سلامت و مداخلات پیشگیری بیماریها" در مورخه 19/2/95 از ساعت 9 لغایت 13 با حضور شرکت کنندگان در سالن اصلی مرکز مطالعات علوم و آموزش پزشکی توسط دانشکده بهداشت برگزار گردید کارگاه با معرفی شرکت کنندگان و ارائه شرح کوتاهی از زمینه و فعالیت های تحصیلی آغاز ...

    Aligning theories and models of health behavior with health promotion

    ارائه توسط پروفسور شهرزاد بازرگان حجازی استاد مدعو از دانشگاه چارلز ر. درو آمریکا و در تاریخ 19 اردیبهشت ماه

    جشنواره آموزشی شهید مطهری

    هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری

    کارگاه یک روزه تحلیل عاملی (ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان)

    انجمن آموزش و ارتقاء سلامت شاخه شمالغرب کشور برگزار می کند کارگاه یک روزه تحلیل عاملی (ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره ی تحصیلات تکمیلی)

     جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

     جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

     جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

     جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

     جلسه دفاع از پایان نامه

     جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

     جلسات دفاع

     جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدآموزش جامعه نگر

     جلسات دفاع

     جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته اپیدمیولوژی

      با اعضاء محترم هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته‌ی مهندسی بهداشت محیط

      جلسه کارگروه توسعه علوم زیست محیطی- اکوسیستم‌های آبی روز سه شنبه مورخ 30/4/1395 از ساعت 10 الی 13 در محل شورای گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت .....

      تشریحی بسته های تحوا و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با حضور دکتر حنایی در دانشکده بهداشت

      جلسه تشریح بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با هدف عملیاتی نمودن این بسته و استفاده از پتانسیل کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده بهداشت در مورخ 13/4/95 با حضور قائم مقام محترم معاون آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر حنایی برگزار گردید

      جلسه گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با اعضاء هیات علمی تدریس کننده

      جلسه هماهنگی و مشورتی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با اعضاء هیات علمی تدریس کننده

      جلسه نظام استاد راهنما

      جلسه نظام استاد راهنما در مورخ16آذرماه برگزار گردید.